یغمه

یغمه

Yoghma
word in Iraqi
الیُغمه و اصلها هو الجغمه بمعنی رشفه او شربه واحده (اللهجه الاهوازیه)
اشبیک لگمه و یغمه؟؟ لا تشرب هلگد مای وکت الاکل!
By a guest
Comments ()
Login to continue