يسكر

  • English
  • عربي
  • Français
  يْسَكَّرْ
  Yssaker
  word in Algerian
  to close , to shut
  يغلق ( مْسَكَّرْ = مغلق)

  أنظر : يبلع
  سَكّْرْ لْبَابْ : أغلق الباب .
  سَكّْرِي فْمْكْ : أغلقي فمك ( اصمتي).
  fermer
  6 1 0
  Added by guest 24 September 2015
Comments ()