يحوس

يْحَوَّسْ

y7awess
word in Algerian
1- to search , look for someone/something
2- to wander , to travel
3- to want something.
عدة معاني :
يْحَوَّسْ بمعنى يبحث عن شخص/شيء
يْحَوَّسْ بمعنى يتجوّل و يتنزه .
يْحَوَّسْ بمعنى يريد .
يحوّس واش ياكل : يبحث عن شيء يأكله
راح يحوّس فالجْنَانْ : ذهب ليتنزه في الحديقة
يحوّس يشْرِي طونوبيل : يريد ان يشتري سيارة .
1- chercher
2- se promener,voyager
3- vouloir
  • English
  • Arabic
  • Français
By a guest
t-shirt get t-shirt
Comments ()
Login to continue