يحساب

  • English
  • عربي
  • Français
  يَحْسَابْ
  Y7sseb
  word in Algerian
  to think that , to assume , to suppose ..
  يعتقد ، يظن .
  حْسَابْلِي راكْ تَهْدرْ مْعَايَا : ظننت انك تتكلم معي .
  penser , présumer, supposer , croire que
  6 0 0
  Added by guest 23 August 2015
  • عربي
  يَحْسَابْ
  y5sab
  word in Tunisian
  معناها يظن و بعض الأحيان تقال يحسايب
  شتحساب روحك يا خالد! هبلت؟.

  ماذا تظن نفسك يا خالد! هل جننت.
  1 0 0
  Added by guest 12 June 2018
Comments ()