قاحي

قاحي

8a7i
word in Hijazi
قاحي او قاحين


معناه انو فيه شخص او مجموعة اشخاص باين عليهم انهم مشكلجية وممكن حقين خراب
والله باين عليه قاحي


والله شكلهم قاحين ي ولد
By a guest
t-shirt get t-shirt
Comments ()
Login to continue