قاحي

  • عربي
  قاحي
  8a7i
  word in Hijazi
  قاحي او قاحين


  معناه انو فيه شخص او مجموعة اشخاص باين عليهم انهم مشكلجية وممكن حقين خراب
  والله باين عليه قاحي


  والله شكلهم قاحين ي ولد
  6 2 0
  Added by guest 23 August 2016
Comments ()