فر

  • English
  • عربي
  • Français
  فَرّْ
  Fezz
  word in Algerian
  stand up quickly
  يْفَزّْ = ينهض ، يقوم من مكانه بسرعة

  مرادف : يْهَدّْ
  يْفَزْ لَلْبَابْ/ يْهَدْ لَلْبَابْ = يقوم من مكانه ليفتح الباب بسرعة .
  se lever rapidement
  1 1 0
  Added by guest 26 August 2015
Comments ()