علواه

علواه

3alawwa
phrase in Khaliji
هی کلمه احوازیه تعنی (یاریت) وهی تستخدم ایضا عند بدو الشام
علواه تجی تزورنا=یاریت تجی تزورنا
By a guest
Comments ()
Login to continue