عتروس

t-shirt get t-shirt

عَتْرُوسْ

3atrous
word in Algerian
ذكر الماعز (التيس) . الجمع : عْتَارَسْ .
ذْبَحْنَا عَتْرُوسْ بَاشْ نْدِيرُو زَرْدَة =ذبحنا تيسا لنقيم وليمة .
By a guest

عتروس

3atrous
word in Tunisian
Male goat
تيس (ذكر المعز)
Bouc (mâle de la chèvre)
  • English
  • Arabic
  • Français
Comments ()
Login to continue