دخان

دُخَّانْ

Dokhèn
word in Algerian
cigarettes
السجائر.
باكِي دُخَّانْ : علبة سجائر .

يْشْرُبْ الدُّخَّانْ : يدخن السجائر.
cigarettes
  • English
  • Arabic
  • Français
By a guest
t-shirt get t-shirt
Comments ()
Login to continue