خاطي

  • English
  • عربي
  • Français
  خاطي
  khaTi
  word in Moroccan
  broke (no money)
  مُفلِس
  هاد خيينا خاطي = هدا الرجل مُفلِس
  quelqu'un a sec (pas d'argent)
  3 1 0
  Added by yassineghailanbenajiba 24 August 2010
Comments ()