جكس

جكس

JIX
phrase in Sudanese
Jex: The term youth means girls
For example, he says: The University of Khartoum, where Jix is beautiful.
كلمة جكس : مصطلح شبابي يعني البنات ومفردها ينطق جكسوية بكسر الجيم
مثلا يقول : جامعة الخرطوم فيها جكس مبالغة .
Jex: Le terme jeunesse signifie les filles
Titre: Université de Khartoum où Jex est belle.
  • English
  • Arabic
  • Français
By a guest
Comments ()
Login to continue