تعكل

  • English
  • عربي
  • Français
  تْعَكَّلْ
  T3akel
  word in Algerian
  catch one's foot on something and stumble or fall, trip .
  تعثر ، إختل توازنه في مشيته و كاد يسقط .
  كَانْ مَاشِي عَكْلَاتْو الْحَجْرَة طَاحْ : كان يمشي تعثر بحجرة فسقط ارضا.
  faire un faux pas ,trébucher.
  9 1 0
  Added by guest 26 August 2015
Comments ()