بخوش

  • English
  • عربي
  • Français
  بَخُّوشْ
  Bakhouch
  word in Algerian
  a Berber (Amazigh) word means : insect , used in Algerian language to disdain/insult a person .
  كلمة أمازيغية معناها حشرة .
  جمعها : بْخُوشِي .

  تستعمل في الدارجة للاحتقار و الازدراء : بْنَادْمْ بَخُّوشْ = شخص نكرة لا قيمة له كالحشرة .
  un mot berbère (Amazigh) veut dire: insecte , utilisé dans le parler Algérien pour mépriser/ insulter une personne .
  10 0 0
  Added by guest 29 September 2015
Comments ()