الهسه

الهسه

Elhasse
word in Iraqi
الهسه فی اللهجه الاهوازیه بمعنی الی هذه الساعه او حتی الان
انته الهسه ما رحت البیتکم؟! (انت لم تذهب لبیتکم حتی الان!؟
By a guest
Comments ()
Login to continue