اييه مليح ملا لقيتك كتفهم الجزائرية ما لا بحلا هدا شيء نقدر نهدر جزائري عادي

اييه مليح ملا لقيتك كتفهم الجزائرية ما لا بحلا هدا شيء نقدر نهدر جزائري عادي

اييه مليح ملا لقيتك كتفهم الجزائرية ما لا بحلا هدا شيء نقدر نهدر جزائري عادي
phrase in Egyptian
اييه مليح ملا لقيتك كتفهم الجزائرية ما لا بحلا هدا شيء نقدر نهدر جزائري عادي
اييه مليح ملا لقيتك كتفهم الجزائرية ما لا بحلا هدا شيء نقدر نهدر جزائري عادي
اييه مليح ملا لقيتك كتفهم الجزائرية ما لا بحلا هدا شيء نقدر نهدر جزائري عادي
  • Arabic
  • Français
By a guest

اييه مليح ملا لقيتك كتفهم الجزائرية ما لا بحلا هدا شيء نقدر نهدر جزائري عادي

اييه مليح ملا لقيتك كتفهم الجزائرية ما لا بحلا هدا شيء نقدر نهدر جزائري عادي
phrase in Egyptian
اييه مليح ملا لقيتك كتفهم الجزائرية ما لا بحلا هدا شيء نقدر نهدر جزائري عادي
اييه مليح ملا لقيتك كتفهم الجزائرية ما لا بحلا هدا شيء نقدر نهدر جزائري عادي
By a guest
Comments ()
Login to continue